DUYURULAR

Deniz Turizmi Araçlarının Çalışma Saatleri Hakkında

11/09/2020 Cuma

 

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gönderilen 07.09.2020 tarih ve 657950 sayılı yazıda;

İstanbul Boğazında faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden "Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgeli" deniz turizmi araçlarının İçişleri Bakanlığı'nın 21.07.2020 tarih ve 11876 sayılı Genelge kapsamında çalışma saatlerindeki kısıtların kaldırılması ve konu uygulamaya açıklık getirilmesinin talep edildiği,

Talep edilen konu hakkında İstanbul Valiliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş istendiği ve ilgili Bakanlıktan alınan 04.09.2020 tarih ve 652137 sayılı yazı ile;           

Süreç içerisinde deniz turizmi araçlarının faaliyetlerine ve çalışma saatlerine yönelik olarak ayrı bir düzenleme yapılmadığı ve söz konusu araçlara karadaki faaliyetlere (lokanta/restoran) getirilen kısıtlamalar ve çalışma saatlerinin emsalen uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, İçişleri Bakanlığı'nın 21.07.2020 tarihli ve 11876 sayılı Genelgesinin deniz turizmi araçları için de uygulanabileceğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Bu cihetle, İstanbul İlinde faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarının çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/18351?fileName=992_2366_deniz_turizmi_ara_lar_n_n_al_ma_saatleri.pdf