DUYURULAR

Kılavuzluk, Römorkaj Ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

04/09/2020 Cuma

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve E.38566 sayılı yazısında; Kuruluşlarınca uygulanmakta olan; Kılavuzluk, Romörkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer almakta olan 3.1.1 maddesinin güncellendiği, konu madde ile ilgili yapılan değişiklik tablosunun ayrıca ekte yer aldığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında da yayımlandığı ifade edilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/18187?fileName=969_2332_k_lavuzluk_r_morkaj_ve_di_er_hizmetler_tarifesinin_g_ncellenmesi.pdf