DUYURULAR

Gemilerden Atık Alım Faaliyetleri Konulu Genelge Hk.

21/07/2020 Salı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 10.07.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

COVID-19 pandemisi sürecinde gemi atıklarının yönetiminin sağlanmasına ilişkin esasların, Odamız 14.04.2020 tarihli ve 1183 sayılı yazısı ile de duyurulduğu şekilde, "COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi" hakkındaki 2020/14 sayılı Genelge ile belirlendiği,

Ayrıca, pandemi sürecinde, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi gibi kaydedilen olumlu gelişmeler ışığında kontrollü normalleşme aşamasına geçildiği ve bu kapsamda Bakanlığın 2020/14 sayılı Genelgesi'nin yürürlükten kaldırılarak yerine 08.07.2020 tarihli ve 2020/19 sayılı "Gemilerden Atık Alım Faaliyetleri" konulu Genelgenin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

2020/19 sayılı bahse konu Genelge kapsamında, "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca gerçekleştirilecek gemilerden atık alınması iş ve işlemlerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve ilgili kurum ve kuruşların açıkladığı tedbirler ve hijyen şartları dahilinde serbest pratika düzenlenmesi şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesinin,

Gemilerden kaynaklanan maske ve eldiven atıklarının ise, 15.04.2020 tarihli ve 1194 sayılı yazısı ile de duyurulduğu şekilde, 2020/12 sayılı "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" çerçevesinde yönetiminin sağlanmasının uygun olacağı bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/18000?fileName=838_2007_2007_838.pdf