DUYURULAR

Gemi Acenteleri Yönetmeliği

14/07/2020 Salı

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2020 tarih ve E.37987 sayılı yazısında; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2020/36 YD itiraz nol'u kararında; 27.03.2019 tarih ve 30727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinin bildirildiği,

Bu itibarla, 27.03.2019 tarih ve 30727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesinin yürürlüğünün durdurulması nedeniyle, 05.03.2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin 12'nci maddesi birinci fıkrasının (c) bendinin yürürlükte bulunmakta olduğu, uygulamanın bu şekilde yürütülmesi ifade edilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17806?fileName=806_1951_gemi_acenteleri_y_netmeli_i.pdf