DUYURULAR

6 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

09/07/2020 Perşembe

 

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(1) eki Kararın 1 inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. 

https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/Docs/sx6.pdf