DUYURULAR

Yatların Sağlık İşlemleri Hakkında

07/07/2020 Salı

 

Bilindiği üzere, 13.02.2018 tarihinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile imzalanarak yürürlüğe giren "YatlaraYapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında yatlara verilecek olan sağlık onayları ile ilgili iş ve işlemler düzenlenerek uygulama 10.04.2018 tarihi itibarıyla başlatılmıştır.

Dünyada yaşanan COVID-19 pandemi sürecine bağlı olarak ilgi (c) yazıya istinaden ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile yatların yurda girişlerinde Seyir İzin Belgesi Sisteminde (SİB) yapılan sağlık onayı (otomatik ve elektronik onay uygulaması) uygulaması askıya alınmıştır. Bu defa alınan ilgi (a) yazı ile salgın süresince daha önce SİB sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50 netton ve altı yatlarda dahil olmak üzere, yurtdışından gelen tüm yatlara Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Ayrıca, ilgi (a) yazıda devamla, yurtdışından gelen tüm yatlara Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilecek şekilde SİB sistemi üzerinde gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazıya konu olan talebe yönelik olarak gerekli çalışma yapılmış olup, 09.07.2020 tarihinde başlatılması uygun görülen uygulama ile ilgi

(b) yazımızda bildirilen Seyir İzin Belgesi Sisteminde yatlara verilen sağlık onayı işlemlerinin askıya alma işleminin sonlandırılması, tonajlarına bakılmaksızın her bir yatın yurda giriş işlemlerinde bulaşıcı hastalık ve ölüm olaylarına ilişkin bildirimlerindeki durumlarına bakılmaksızın Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince verilecek elektronik onay şartı ile ilerleyebilecek şekilde düzenlenmiştir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17783?fileName=790_1910_yatlar_n_sa_l_k_i_lemleri_hk.pdf