DUYURULAR

Normalleşme Sürecinde Limanlarımızda ve Türk Boğazlarında COVID-19 Uygulamaları

19/06/2020 Cuma

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 94161151-499 sayılı ve Normalleşme Sürecinde Limanlarımızda ve Türk Boğazlarında COVID-19 Uygulamaları konulu 19.06.2020 tarihli yazısında;

Önceki ilgi yazılarımızda Türk Limanlarında ve Boğazlarında Covid-19 salgınına yönelik olarak alınması gereken önlemler belirtilmişti. Bilindiği üzere, ülkemizde COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Normalleşme sürecinde Türk Limanları ve Boğazlarında sağlık işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1. Yapılan tüm gemi iş ve işlemlerinde COVID-19’a yönelik olarak; sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması gibi genel önlemlere ve maske, gözlük eldiven kullanılması gibi kişisel koruyucu önlemlere riayet edilir.

2. Yurtdışından gelen gemilerden limana yanaşmadan önce; geminin Deniz Sağlık Bildirimi,son 10 liman bilgisi, gemiye son 14 gün içerinde katılan yolcu ve mürettebat bilgisi,limanda gemiden ayrılacak yolcu veya mürettebat olup olmadığı ve yolcu ve mürettebat ateş ölçüm bilgileri alınarak sağlık açısından riskli olmadığı değerlendirilen gemilere serbest pratika düzenlenir. Sağlık açısından riskli görülen gemilere ise serbest pratika gemiye açıkta kontrol yapılarak düzenlenir.

3. Serbest pratika verilen gemi ve dahili sefer yapan gemi personeli limanda iken kara ile temas edebilir. Serbest pratika verilen gemiler ile dahili sefer yapan gemiler; hasta çıkarma, Türk ve yabancı personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım su ve yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle temas işlemlerini yapabilir. Serbest pratika verilen gemiler öncesinde dezenfeksiyon işlemi uygulanarak bakım ve onarım için ülkemiz tersanelerine girebilir.

4. Pratika verilen gemilerden ülkemize giriş yapacak yolcu ve mürettebat termal kamera veya uzaktan ateş ölçer ile ateş taramasından geçirilir. Ateş taraması ile birlikte yapılan kontrollerde COVID-19 semptomu tespit edilen kişiler olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edilir. Denizyoluyla gelen kişilerden Yolcu ve Mürettebat Bilgi Formu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenir ve bu kişilere COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere bir ay süresince saklanır ve talep halinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne iletilir.

5. Denizyolu taşıtında COVİD-19 hastalığından şüphelenilen yolcu olması durumunda taşıt içi prosedürler işletilir.

6. Limanda COVID-19 şüpheli yolcu tespit edilmesi halinde yolcu karantina/izolasyona alınarak Sağlık Müdürlüğü irtibat kişisine ve 112’ye hasta yolcu hakkında bilgi verilerek hastanın tetkiklerinin yapılması amacıyla hastaneye sevki sağlanır.

7. Yolcunun COVID-19 tanısı alması durumunda, yolcu bilgi formlarından temaslısı olan kişiler tespit edilerek işilerin kimlik, iletişim ve adres bilgileri en kısa sürede ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilir. COVİD-19 hastalığı yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde kişiler limandan belirlenen kurallar dahilinde ayrılır.

8. Yurtdışından gelen yatların yatların sağlık işlemleri ilgili Sahil sağlık Denetleme Merkezinin bulunduğu yerde yapılmaya devam edilir. Yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrolleri yapılarak sağlık riski taşımayan yatlara yurda giriş izni verilir. Yat ile gelen kişilerden COVID-19 semptomu tespit edilenler olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edilir. Yat turizmi ile gelenler yanaştıkları yerde emniyet kontrolü sırasında yolcu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenir ve yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere bir ay süresince saklanır.

9. Türk Boğazlarında transit geçen veya Türk limanlarında uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili Sahil Sağlık  Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde hasta çıkarma, personel değişimi işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri nedenlerle temas işlemleri yapılabilir. Personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve katılacak personelin sağlık durumları kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin gemiden ayrılması ve katılmasına izin verilir.

10. Gemi sağlık işlemleri ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerinde yürütülür ve il düzeyinde alınacak ilave önlemlere uyulur.

 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) BİLGİLENDİRME

Yeni Koronavirus Hastalığından Nasıl Korunmalıyız?

 • Maske kullanın. Maskeniz ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takın, maskenin yüze iyi oturduğundan emin olun,  ve nemlendikçe değiştirin
 • Maskenin dış yüzeyine dokunmayın
 • Sosyal mesafenize (1,5m.) dikkat edin. Sosyal mesafenin korunması, yeni tip koronavirüsün bulaşmasını önleyebilir.
 • Ateş ve öksürüğü olan hasta insanlarla temastan kaçının, sosyal mesafenizi koruyun
 • Ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkayın, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanın,
 • Sık dokunulan yüzeylere temas etmekten kaçının, bu yüzeylere temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın veya el antiseptiği kullanın
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas etmeyin,
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra ellerinizi sık sık temizleyin,
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın, mümkünse kalabalık yerlere girmeyin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunuzu kapatın, maske kullanın.
 • Kullanılmış mendilleri ve maskelerinizi çöpe atın, ellerinizi yıkayın.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde Öksürük, ateş, burun akıntısı, nefes darlığı şikayetleriniz gelişirse maskenizi takarak sağlık kuruluşuna başvurun. Doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verin
 • Kendi sağlığınızı takip edin, semptomlara karşı dikkatli olun
 • Sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temasınızı en aza indirin.
 • Risk taşıyan bir bölgeden geliyor ve hastalık belirtileri taşıyorsanız veya yeni tip Koronavirus hastalığı tespit edilmiş biri ile yakın temasta bulunduysanız ve toplu konaklama yerlerinde kalıyorsanız bu durumu kurumun yönetimini veya ilgili danışmanı haberdar edin.
 • Kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle izolasyon/karantina (belirli bir süreyle sınırlı olarak tecrit edilmesi) uygulanır.
 • COVID-19 mevcut kurallarına uyulmaması halinde mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

 

INFORMATION ABOUT NOVEL CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

How Should We Protect Ourselves from Novel Coronavirus Disease?

 • Wear a mask. Adjust your mask to cover your mouth and nose, ensure the mask fits well on the face, and change it when it moistens.
 • Do not touch the front of the mask.
 • Pay attention to your social distance (1.5m.). Maintaining social distance can prevent the transmission of the novel coronavirus.
 • Avoid contact with sick people with fever and cough, protect your social distance.
 • Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, use alcohol-based hand antiseptics if water and soap are not available.
 • Avoid contact with frequently touched surfaces, wash your hands or use a hand antiseptic after touching these surfaces.
 • Do not touch the mouth, nose and eyes without washing your hands.
 • Perform your hand hygiene frequently, especially after a direct contact with sick people or their contacts.
 • Cover your nose and mouth with disposable paper tissue during coughing or sneezing, if there is no paper tissue, use the inside of your elbow; if possible, do not enter crowded places, if you have to, close your mouth and nose, use a mask.
 • Throw out used tissues and masks, wash your hands.
 • If have cough, fever, nasal flow and shortness of breath within 14 days after travel, wear your mask and contact the healthcare facility. Tell the doctor about your travel history.
 • Monitor your own health, be careful about the symptoms.
 • Minimize your contact with other patients when you need to go to the healthcare facility.
 • If you are coming from a risky area and have symptoms of the disease, or if you have been in close contact with someone with a novel coronavirus disease, and are staying in public accommodations, report this to the institution's management or the relevant counsellor.
 • Isolation/quarantine (limited isolation for a certain period of time) is implemented if you are confirmed, possible or contact.
 • If the existing rules about COVID-19 are not followed, criminal proceedings will be applied within the framework of legislation.