DUYURULAR

STCW Sertifikalarının Yenilenmesi

12/06/2020 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve E.30647 sayılı yazısı ile, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna bağlı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca denizcilik eğitimleri ile ilgili akredite edilmiş eğitim kurumlarının faaliyetleri 16 Mart 2020 tarihinde askıya alınmış, normalleşme sürecinin hayata geçirilmesi kapsamında 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren tekrar faaliyetlerine izin verildiği,

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması, Gemiadamı Yeterliklerinin ve STCW Sertifikalarının Yenilenmesine İlişkin 15.02.2018 tarih ve 12107 sayılı 2018/1 Uygulama Talimatının 19'uncu maddesinde; Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde geçen denizde güvenlik STCW belgelerinin yenilenmesinde ilgili deniz hizmetini sağlayamayanların STCW yenileme eğitimine veya STCW değerlendirme sınavına tabi tutulacaklarının belirtildiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2019 tarih ve 29991 sayılı yazısı ile, STCW değerlendirme sınavlarının zabitan sınıfı ile tayfa ve yardımcı hizmetliler sınıfı olarak iki ayrı gruba ayrıldığı,

Küresel salgın haline dönüşen Covid-19 pandemisinin çoğu sektör gibi denizcilik sektörünü de olumsuz etkilediği, salgın nedeniyle uluslararası uçuşların uzun süre askıya alınmış olması, yabancı ülke limanlarında gemiadamı değişimine izin verilmemesi, normalleşme sürecinde hala bu kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle gemiadamlarının gemiye katılmaları ve ayrılmalarının zorlaştığı, deniz hizmeti yapılmasında aksaklıklar olduğu, bunun yanı sıra, salgın nedeniyle STCW değerlendirme sınavları da dahil olmak üzere gemiadamı sınavları ve eğitim kurumlarının faaliyetlerinin dönemsel olarak askıya alındığı, bu nedenle, gerekli deniz hizmeti olmayan gemiadamlarının yenileme eğitimleri veya STCW değerlendirme sınavlarına girmelerinin mümkün olmadığı, bu durum, deniz ulaşımıyla ilgili kısıtlamaların kaldırıldığı bu dönemde, gemiadamlarının ilgili belgelerinin uzatılmasına ilişkin sıkıntılara yol açtığı,

Mevcut durumda, denizde kişisel can kurtarma teknikleri, temel ilkyardım, yangın önleme ve yangınla mücadele, personel güvenliği ve sosyal sorumluluk ile can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren Denizde Güvenlik Eğitimlerini ilk defa alacak adaylarla birlikte aynı süre ve içerikte verilen STCW sertifikalarını yenileme eğitimleri teorik olarak 2 gün ve uygulama eğitimi olarak 3 gün olmak üzere toplamda 5 gün süreyle verilebileceği, Eğitim içeriği; denizde kişisel can kurtarma teknikleri, yangın önleme ve yangınla mücadele ve can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimleri için toplamda 3 gün uygulama, personel güvenliği ve sosyal sorumluluk ile temel ilkyardım eğitimleri için ise toplamda 2 gün teorik olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Liman Başkanlıkları tarafından sorumluluk sahasındaki eğitim kurumlarının konu hakkında bilgilendirilmesi, ayrıca STCW sertifikasını yenileme başvurusu yapan gerekli deniz hizmeti bulunmayan gemiadamlarına, STCW yenileme eğitimi yanında alternatif olarak STCW değerlendirme sınavlarına girebilecekleri, bu sınavların zabitan sınıfı ile tayfa ve yardımcı sınıf olarak iki ayrı kategoride ayrı soru bankaları kullanılarak yapıldığı hususları belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17607?fileName=712_1647_stcw_sertifikalar_n_n_yenilenmesi.pdf