DUYURULAR

Koronavirüs Normalleşme Süreci

12/06/2020 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2020 tarih ve E.30494 sayılı yazısı ile, Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, STCW sertifikalarının sürelerinin bitim tarihleri itibarıyla 3 ay süre ile uzatıldığı, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerinden geçerlik süreleri 24 Haziran 2020 tarihinden önce sona erecek olanların ise geçerlik tarihlerinin 3 ay süre ile uzatıldığı hususunun 25.03.2020 tarih ve 21258 sayılı yazıları ile bildirildiği,

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.06.2020 tarih ve E. 19 sayılı yazı ile, korona virüs salgını dolayısıyla yurt dışında belge yenilemelerinde sıkıntı yaşanabileceğinden bahisle, halen uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışmakta olan gemiadamlarının Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin geçerlik sürelerinin herhangi bir onay belgesine ihtiyaç duyulmadan 23 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü, ülkemizden gemiye katılacak gemiadamlarının ise Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini yenilemesi gerektiğinin bildirildiği,

27.03.2020 tarih ve 21692 sayılı yazıları ile de, daha önce 3 ay süre ile uzatıldığı bildirilen Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında istenilen kılavuz kaptan sağlık raporlarının geçerlilik süreleri de ilave herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmadan 23 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı,

Bu kapsamda, yurtdışındaki denizcilik idarelerine ihtiyaç halinde sunulması için hazırlanan, uluslarararası sefer yapan gemilerde görev yapmakta olan gemidamlarının Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, STCW sertifikaları ile Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerinin sürelerinin herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 23 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildiren İngilizce yazı örneğinin ekte gönderildiği, belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17597?fileName=701_1636_koronavir_s_normalle_me_s_reci.pdf