DUYURULAR

Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarımızdan Giriş Çıkışları

11/06/2020 Perşembe

 

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.06.2020 tarih ve E.9288 sayılı Ek' te sunulan yazıda;

09.06.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize girişi ile vatandaşlarımızın ülkemizden çıkışı konularının değerlendirildiği,

Bu kapsamda;

1- Bakanlıklarca Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarını düzenleyen Ek'teki yazıda belirtilen ilgi Genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı,

2- Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin sürecin Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yürütüleceği (Tahmini Uçuş Başlangıç Tablosu),

3- Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolünün yapılacağı, sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacağı ve bu sürece ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirleneceği,

Yukarıda belirlenen çerçevede Ülkemize giriş/çıkışlar başta Bakanlıkları, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş/belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacağı belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17585?fileName=696_1622_t_rk_ve_yabanc_lke_vatanda_lar_n_n_s_n_r_kap_lar_m_zdan_giri_k_lar_.pdf