DUYURULAR

Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29/05/2020 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 29.05.2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahse konu yönetmelik ile

- Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıldönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisinin karada ve tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveylerinin karada birlikte yapılacağı,

- Gemilere sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esasların düzenlendiği,

- Gemilerin yurt dışında bulunduğu durumlar hariç sörveylerinin her durumda İdare tarafından yapılacağına ilişkin uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı,

- Denizde Can ve Mal koruma Hakkında Kanun'da belirtilen sörvey standartlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenebilmesine imkan sağlandığı, hususları belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17529?fileName=641_1537_gemilerin_teknik_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_eimza.pdf