DUYURULAR

Pandemi Sürecinde Gemi ve Gemi Personeli Sertifikalarına Yönelik Uygulama Rehberi

17/04/2020 Cuma

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) rafından gönderilen 15 Nisan 2020 tarihli ve COVID-19(20)36 sayılı yazıda, Koronavirüs (COVID-19) Salgını sürecinde gemi sahipleri ve gemi işletmecileri için gemi ve gemi personeli sertifikaları ile ilgili uygulamalara yönelik bir rehber yayımlandığı bildirilmekte olup, konuya ilişkin ICS Basın bildirisi ve Türkçe Çevirisi EK-1'de sunulmaktadır.

İdarelerin gemi ve gemi personeli sertifikalarının yenilenmesi ile ilgili süre uzatımları, muafiyetleri, denetim ve belgelendirme uygulamalarında dikkate alınabilecek konulara ise EK-2'sunulan rehberde yer verilmektedir. Birçok ülke tarafından, IMO Sirküler 4205 Ek-1'e aften konu ile ilgili ulusal sirkülerler yayımladığı belirtilmekte olup, bahse konu sirkülerlerde;

-Gemi sertifikaları geçerlilik sürelerinin uzatılması,

-Denetimlerin ertelenmesi ve gemi sertifikaları ile ilgili sahil bağlantılı faaliyetlerin askıya alınması,

-Sertifikaların geçerlilik sürelerinin uzatılması uygulamasının, ülke idareleri tarafından düzenlenen sertifikalarla birlikte Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından düzenlenen sertifikaları da kapsaması,

-Sertifika sürelerinin uzatılmasına delil teşkil edecek doküman içeriğinin belirlenmesi,

-Devam edecek normal sörvey ve belgelendirme faaliyetleri ya da kaldırılacak veya askıya alınacak faaliyetlerin belirlenmesi,

-Alternatif ya da kısa süreli düzenlenecek doküman ve sertifikaların (elektronik sertifika) belirlenmesi,

-Sertifikaların sürelerinin uzatılması için yapılması gereken prosedürlerin belirlenmesi,

-Gerekli sörveylerin yapılamaması durumunda, gerekçeye delil teşkil edecek destekleyici dokümanların belirlenmesi, (Geminin karantinada olduğu Liman İdaresi tarafından verilebilecektir.)

-Denetçinin gemiye gelmesinin mümkün olmadığı durumlarda, uzaktan denetim gibi geçici ya da alternatif yöntemler hakkında bilgilerin sağlanması,

-Gemi sertifikalarının geçerlilik sürelerinin uzatılması ile ilgili Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi gibi yasal dayanak ve gerekçeler hakkında bilgi verilmesi,

-Bayrak Devleti ile irtibata geçilmesi halinde geçerliliği doğrulanacak sertifikaların belirlenmesi, gibi uygulamalara yer verildiği ifade edilmektedir

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17320?fileName=479_1207_pandemi_s_recinde_gemi_ve_gemi_personeli_sertifikalar_na_y_nelik_uygulama_rehberi_hk.pdf