DUYURULAR

COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Hakkında

14/04/2020 Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2020/14 sayılı Genelge’de;

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla, ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik tedbirlerin alındığı,

Salgın ile mücadeleyi ve salgının önlenmesine yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ülkemizin taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” (Marpol Sözleşmesi) çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin esasların belirlenmesinin amaçlandığı,

Covid-19 salgını sürecinde, Marpol Sözleşmesi’ne dayanarak yayımlanmış olan, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca gemilerden kaynaklanan atıkların, atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine alımı konusunda yürütülecek iş/işlemlerin kapsandığı belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17295?fileName=464_1183_cov_d_19_salg_n_s_resince_gemi_at_klar_y_netimi_hk_111173.pdf