DUYURULAR

Uluslararası Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Dezenfeksiyon

10/04/2020 Cuma

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2020 tarih ve E-63 sayılı yazısında ; "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönemtelik"in 28.maddesi gereği, uluslararası taşıtlarda ve uluslararası giriş noktalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge" çerçevesinde yürütüldüğü,

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne intikal eden bilgilerden COVID-19 salgını çerçevesinde gemilerde yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine dair çeşitli tereddütler yaşandığının görüldüğü, gemilerde ve uluslararası giriş noktalarında COVID-19 salgını çerçevesinde yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 -Ülkemizde uygulanmakta olan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yetkili firmaların uluslararası giriş noktalarına ulaşamamaları ve firmaların iş yoğunluğu nedeniyle yapılması gereken ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde zorlukların yaşanabildiği, Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge'nin 16. maddesinde: "Acil olarak ilaçlanması gereken uluslararası taşıtın veya giriş noktasının bulunduğu bölgeye yakın yetkili bir ilaçlama firması olmaması durumunda, ilaçlama işlemi, merkezin sorumlusu tarafından Genel Müdürlüğe bilgi verilmek kaydıyla, Müdürlükçe izin belgesi verilmiş firmalara yaptırılabilir." denildiği, bu itibarla COVID-19 salgını süresince uluslararası giriş noktalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin öncelikle Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş firmalarca ihtiyaç, halinde ise ilgili Sağlık Denetleme Merkezi'nin bilgisi dahilinde, İl Sağlık Müdürlüklerince izin verilmiş firmalarca yapılabilir.

 -İçerisinde COVID-19 kesin veya olası vakası bulunan gemiler ve yabancı limandan gelerek bakım için tersanelere giriş yapan gemilere bakım öncesi dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır.

 -Uluslararası sefer yapan gemilere ilaçlama firmalarınca yapılan dezenfeksiyon işlemleri geminin serbest pratika alması sonrasında yapılmalıdır.

-Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan COVID-19 Rehberinde yer alan "Yüzey Temizliği Ve Dezenfeksiyonu için Önerilen Ürünler ve Özellikleri Tablosu"nda belirtilen dezenfeksiyon yöntemleri ve ürünlerinin kullanılmalıdır.