DUYURULAR

Uluslararası Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Dezenfeksiyon

09/04/2020 Perşembe

 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce Bölge Baştabipliklerine gönderilen 07.04.2020 tarih ve 37916317-499-E63 sayılı yazıları ile;

 "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 28.maddesi gereği, uluslararası taşıtlarda ve uluslararası giriş noktalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin Genel Müdürlüklerince hazırlanan "Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge" çerçevesinde yürütüldüğü,

Genel Müdürlüklerine intikal eden bilgilerden COVID-19 salgını çerçevesinde gemilerde yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine dair çeşitli tereddütler yaşandığının görüldüğü, gemilerde ve uluslararası giriş noktalarında COVİD-19 salgını çerçevesinde yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerektiği;

  1. Ülkemizde uygulanmakta olan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yetkili firmaların uluslararası giriş noktalarına ulaşamamaları ve firmaların iş yoğunluğu nedeniyle yapılması gereken ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşanabildiği,  Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge'nin 16.maddesinde: "Acil olarak ilaçlanması gereken uluslararası taşıtın veya giriş noktasının bulunduğu bölgeye yakın yetkili bir ilaçlama firması olmaması durumunda, ilaçlama işleminin, merkezin sorumlusu tarafından Genel Müdürlüğe bilgi verilmek kaydıyla, Müdürlükçe izin belgesi verilmiş firmalara yaptırılabilir" denilmekte olduğu, bu çerçevede COVİD-19 salgını süresince uluslararası giriş noktalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin öncelikle Genel Müdürlüklerince yetkilendirilmiş firmalarca, ihtiyaç halinde ise ilgili Sağlık Denetleme Merkezi'nin bilgisi dahilinde, İl Sağlık Müdürlüklerince izin verilmiş firmalarca yapılabileceği,
  2. İçerisinde COVİD-19 kesin veya olası vakası bulunan gemilere ve yabancıı limandan gelerek bakım için tersanelere giriş yapan gemilere bakım öncesi dezenfeksiyon işleminin yapılması gerektiği,
  3. Uluslararası sefer yapan gemilere ilaçlama firmalarınca yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin geminin serbest pratika alması sonrasında yapılması gerektiği,
  4. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluncahazırlanan COVİD-19 Rehberinde yer alan "Yüzey Temizliği ve Dezenfeksiyonu İçin Önerilen Ürünler ve Özellikleri Tablosu"nda belirtilen dezenfeksiyon yöntemlerinin ve ürünlerinin kullanılması gerektiği,

 belirtilmektedir.