DUYURULAR

Öngörülemeyen Sebeplerden Dolayı Gemilerin Teslimindeki Gecikmeler Hk.

07/04/2020 Salı

 

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 03/04/2020 tarihli ve COVID-19(20)24 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, UluslararasıDenizcilik Örgütünün (IMO) yayınlamış olduğu 4204 sayılı Sirkülerde "Gemilerin Tesliminde Öngörülemeyen Gecikmeler" ile ilgili hazırlanan rehber ve konuya ilişkin Ek'lere yer verilmektedir.

IMO Genel Sekreterliği'nin Üye Devletler ile ilgili temaslarında COVID-19 salgını nedeniyle gemilerin zamanında teslimleri ile ilgili olarak, gemi inşa firmaları, gemi sahipleri, denetçiler, ekipman sağlayıcıları ve servis mühendislerinin bir takım güçlüklerle karşı karşıya kaldığı yönünde bildirimler aldıkları ifade edilmektedir.

Bu kapsamda detayları ilgi yazı EK'inde belirtilen IMO Deniz Emniyeti Komitesi tarafından aşağıdaki birleştirilmiş değerlendirmelerin, üye devletler ve uluslararası kuruluşların dikkatine sunulduğu bildirilmektedir.

-İlgi yazı Ek-1'de, SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri(MSC-MEPC.5/Sirküler 8,1 Temmuz 2013 tarihinde onaylanan) gereklilikleri kapsamında; gemi inşa sözleşmesi tarihi, gemi omurgasının kızağa konması tarihi ve teslim tarihi ile yönetilen düzenlemelerin uygulanmasının değerlendirilmesine,

-İlgi yazı Ek-2'de, öngörülemeyen nedenlerden dolayı gemilerin teslim tarihlerinin gecikmesi (6 Kasım 2007 tarihinde onaylanan MSC.1/Sirküler 1247) konusuna yer verilmekte olup, ilgi yazı Ek'inde, uygulama için MSC-MEPC.5 / Sirküler 8'in, 3.3. Paragrafına atıfta bulunulduğu bildirilmektedir.

"Eğer geminin teslim tarihi, belirli bir düzenleme değişikliği sonrasında belirlenmişse, geminin inşa sözleşmesi veya gemi omurgasının kızağa oturtulması tarihine bakılmaksızın, İdare'nin, gemi sahibi ve gemi inşa firmasının kontrolü dışında gerçekleşen öngörülemeyen nedenlerden dolayı geminin teslim tarihinin geciktirilmesini onayladığı haller dışında, ilgili düzenleme değişikliğine göre işlem yapılacağı, teslim tarihinin, sertifikanın (geminin hizmete başlamadan önceki ilk denetimi ve düzenlenen ilk sertifikası) düzenlemesi için geminin ilk sörveyinin tamamlanma tarihini (gün, ay ve yıl) ifade etmektedir."

-Gemilerin teslim tarihlerinin öngörülemeyen sebeplerden dolayı gecikmesine ilişkin İdarelerin vereceği onaylarda; geminin inşa ülkesi ile Bayrak Devletinin farklı olduğu durumlarda, Bayrak Devleti'nin, inşa ülkesi İdaresi'nden resmi bir rapor isteyebileceği belirtilmektedir.