DUYURULAR

Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınacak Tedbirler

27/03/2020 Cuma

 

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve E.21481 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin tüm hızyla devam etmekte olduğu, bu kapsamda diğer sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de çeşitli tedbirler alındığı,

Bu kapsamda, ülkemizde Bakanlıkları ve diğer ilgili kurumların aldıkları tedbirlerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından da rehberler hazırlandığı, hazırlanan rehberlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından sirküle edildiği,

Söz konusu dokümanlara Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesi (https://denizcilik.uab.gov.tr/Covid-19aracılığı ile ulaşılabilmekte olduğu,

hususları bildirilmektedir.