DUYURULAR

Coronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele

21/03/2020 Cumartesi

 

 İlgili yazıda belirtilen mevzuatlar doğrultusunda, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirlere ek olarak; Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya; Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama Devletlerinden düzenlenecek uçuşların durdurulduğu ve bu ülkelerin vatandaşlarının ülkemize giriş/çıkışları ile ilgili geçici bir süreliğine aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği,

Bu kapsamda;

1- Yukarıda anılan ülkeler ile uçuşların 21.03.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla durdurulduğu,

2- Anılan ülkelerden yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarımızda (kara, demir, deniz, hava) durdurulduğu, sayılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişlerine izin verilmeyeceği,

3- Anılan ülke vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında bir kısıtlama bulunmadığı,

4- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu,

5- Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarına verilen resmi belge (Mavi Kart) hamillerinin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallar çerçevesinde ülkemize giriş yapabileceği,

6- Ülkemizde oturum iznine sahip olan anılan ülke vatandaşlarının Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabileceği, bu ülkelerde oturum iznine sahip olan Türk vatandaşlarının da çıkış yapabileceği, ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişilerin bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabileceği,

7- Kargo uçaklarının geliş gidişlerinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun Bakanlıklarının ilgili birim amirleri, Valiler ve hudut kapısı mülki idare amirleri ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları bildirilmektedir.