DUYURULAR

AYDIN BÖLGESİ İÇİN İKAMET TEZKERESİ BAŞVURULARI

30/05/2012 Çarşamba

Sayın Üyeler,

Bilindiği üzere 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası gereğince ülkemizde 1 aydan fazla kalacak yabancıların ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Yasa maddesindeki 1 aylık süre 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.10.2011 tarih ve 2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle; vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye'den çıktığı günden önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak belirlenmiş, ayrıca yabancının Türkiye'deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilmesi ve bu Karar’ın 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmiş olup, turistik amaçlı ikamet tezkereleri başvuruları yabancıların bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat edilerek alınabilmektedir.

Bu hususta Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılarak konu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Bunun sonucunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce ikamet tezkereleri başvuruları Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi Muğla İl sınırı içerisinde yer alan İlçelerde hizmet veren Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerinde de gerçekleştirilebilmesi kararı alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Begüm DOĞULU konuyu Aydın İl Emniyet Müdürü Sayın Ahmet Turan TEMEL ile görüşmüş olup, bunun sonucunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce işlemleri kolaylaştırmak, zaman ve iş kaybının önüne geçebilmek için ikamet tezkereleri başvurularının yatçılık açısından büyük öneme sahip olan ve Aydın İl sınırı içerisinde yer alan Kuşadası ve Didim İlçelerde hizmet veren Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerinde de gerçekleştirilebilmesi kararı alınmıştır.